Oppdrettsnæringen vil betale leie for sjøarealet som brukes

Oppdrettsnæringen vil heller betale leie for sjøarealet, enn skatt på det som produseres.

  Foto: Johanne P. Elvestad

nyheter

I fjor høst la et regjeringsoppnevnt utvalg fram et forslag om å innføre en såkalt grunnrentebeskatning av oppdrettsnæringen. Per i dag betaler olje- og gassnæringen, samt vannkraftprodusenter en slik skatt for å bruke fellesskapets verdier.