– Pukkellaksen kan gjøre stor skade

Det viser en risikovurdering laget for Miljødirektoratet og Mattilsynet av Vitenskapskomiteen for mat og miljø.

  Foto: Torgrim Jensen

nyheter

Risikovurderingen viser at pukkellaksen kan bli tallrik og påvirke økosystemer, norsk villaks og akvakultur negativt. Dette opplyser Miljødirektoratet i en pressemelding.

− Invasjonen av stillehavsarten pukkellaks kan få alvorlig følger i Norge. Vi vil nå utarbeide en handlingsplan for å håndtere utfordringene med denne fremmede arten, sier Ellen Hambro, direktør i Miljødirektoratet, i pressemeldingen.

Naturlig hører pullaksen hjemme i Stillehavet. Etter utsettinger nord i Russland har arten funnet veien til norske vassdrag for å gyte, der i blant flere elver i Nord-Troms.


PUKKELLAKSEN HAR FOR ALVOR INNTATT KÅFJORDELVA

Fiskerne fylte en hel trillebår med den uønskede fiskearten

Sist fredag fylte Villy Ballovarre trillebåra med pukkellaks fra Kåfjordelva.


Ifølge Naturpanelet er spredning av slike fremmede arter en av de viktigste årsakene til tap av naturmangfold globalt.

− Det er gjort en enorm frivillig innsats

Miljødirektoratet fått i oppdrag fra Klima- og miljødepartementet å følge opp anbefalingene i Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) risikovurdering. Videre har Miljødirektoratet utarbeidet en handlingsplan mot pukkellaks.

− Det er gjort en enorm frivillig innsats mange steder på utfisking. Tilrettelegging for slik innsats og videreutvikling av utfiskingsmetodikk vil bli et sentralt oppfølgingspunkt, sier Hambro.


Over ti tonn pukkellaks fisket i år

For første gang har fisket av den uønskede arten pukkellaks blitt rapportert. I den ordinære sesongen ble det fisket 10,5 tonn av den.


Bekjempelse av fremmede arter kan være svært effektivt for å unngå tap av naturmangfold og annen negativ påvirkning, samt at det i mange tilfeller er samfunnsøkonomisk lønnsomt. Miljødirektoratet opplyser også at det samtidig er det svært krevende å fjerne arter som har etablert seg i naturen.

− Det er ikke tvil om at det vil by på store utfordringer å bekjempe en laksefisk som har spredd seg såpass bredt, sier Hambro.


Den uønskede laksearten er tatt flere steder

I Nordreisa har flere fiskere fått den.


Rapporten peker på at det fortsatt er en del kunnskapshull. For å bekjempe arten vil det være aktuelt med et system for å overvåke og registrering av pukkellaks.

I 2017 ble det fanget pukkellaks i mer enn halvparten av de lakseførende elvene i Norge, og i 2019 er også rapportene mange.

− Pukkellaksens spesielle biologi gjør at det foreløpig er kun i oddetallsår vi forventer store innsig til norske vassdrag. Det vil si at vi har noe tid til å områ oss før neste bølge potensielt kommer sommeren 2021, sier Hambro.