– Ulykken gjorde at man anså skred som et samfunnsproblem

Tidligere regionvegsjef Torbjørn Naimak sier Ura-tragedien endret mye av måten å tenke skredsikkerhet på.

ØKT FOKUS: Fokuset på ras -og rassikring er av en helt annen dimensjon i 2020 enn i år 2000. Her taler tidligere regionvegsjef Torbjørn Naimak under åpningen av Nordnestunnelen november 2018. Tunnelen er en av mange langs E6 i Kåfjord og Storfjord. Foto: Jonas René Johansen. 

nyheter

– La det være klart: det er fortsatt veier som trengs å bli sikret, men i forhold til situasjonen i 2000 er det dramatiske forskjeller.