Jørstad slutter som veiviser – går til NHO

En erstatter kan være på plass i april.

SLUTTER: Merete Jørstad slutter i stillingen i Kvænangen næringsfabrikk.  

nyheter

Merete Jørstad har ledet Kvænangen kommunes omstillingsprosjekt siden 2018, men skal nå over i ny jobb. Det melder avisa Nordlys.

Jørstad har hatt stillingen som daglig leder/veiviser i Kvænangen Næringsfabrikk, men skal over i en ny jobb i NHO Arktis. Her skal hun jobbe som rådgiver for politikk og kommunikasjon.


Kvænangsværing satser alt på ny turistbedrift i Reinfjord

Kvænangsværing satser på turisme i utkantstrøk.

 

– Det er selvfølgelig kjedelig å miste en dyktig medarbeider. Jørstad har gitt omstillingsarbeidet en god start. Det er begynnende utviklingsprosjekter i mange bedrifter, nettverk bygges og kompetansehevende seminarer holdes, og målsetningene om 12 arbeidsplasser de to første årene, er innfridd. At hun velger å gå videre til en så solid organisasjon får vi nesten se på som et kvalitetsstempel – Kvænangen Næringsfabrikk fostrer dyktige folk, sier styreleder Toril Bakken Kåven til Nordlys.

Ifølge Kåven skal Jørstads erstatter forhåpentligvis være på plass i april eller mai.

– Men viktigst er det at vi finner rette person som kan drive omstillingsarbeidet videre med samme entusiasme og pågangsmot.


Hun blir daglig leder i omstillingsprosjektet

Merete Jørstad (49) skal lede arbeidet med å utvikle Kvænangen.