Båt med rundt 20 personer om bord på grunn i Rystraumen

Samtlige passasjerer er reddet over i andre båter.

Foto: Privat 

nyheter

ITROMSØ: Like etter klokka 15 opplyser Hovedredningssentralen Nord-Norge at samtlige passasjerer er berget over i andre båter. Totalt skal det ha vært rundt 20 personer om bord.

- Alle passasjerene er evakuert. Fartøyet igjen med noe av besetningen om bord. Nå er det snakk om å berge fartøyet og å ta vare på miljøet. Det er meldt om en dieselekkasje, sier Tomas Ringen, redningsleder ved Hovedredningssentralen.

Ifølge Ringen er det oppstått lettere personskader i forbindelse med grunnstøtingen. Passasjerene er fraktet til Tromsø hvor de vil få medisinsk oppfølgning. Det er ikke meldt om alvorlige personskader.

Redningsskøyta «Gideon» har lagt seg til ved den grunnstøtte båten.

Det er foreløpig ikke klart hva som har skjedd. Grunnstøtinga fant sted rundt tidspunktet for full springflo med langt høyere vannstand enn normalt. Ifølge Nordlys, som meldte om hendelsen først, forteller naboer at båten gikk på en overflødd molo.