Ustabile grunnforhold gjør at Lyngstunet sprekker opp

Ustabil grunn under Lyngstunet har gjort at det har oppstått flere centimeter store sprekker i bygget.

SPREKKER OPP: På grunn av ustabile grunnforhold, er det oppstått skader på Lyngstunet.  Foto: Arne Teigen

nyheter

Torsdag skal kommunestyret avgjøre om det i første omgang skal brukes 125 000 kroner til forprosjekt og utredning av nødvendige tiltak.