Nå går 352.200 personer i Norge på uføretrygd

10,3 prosent av befolkningen i arbeidsfør alder er uføretrygdet.

Foto: Gorm Kallestad, NTB scanpix 

nyheter

Antallet uføretrygdede økte med 13.000 personer i 2019. Dermed er 10,3 prosent av befolkningen i arbeidsfør alder uføretrygdet.

– Tallet på personer som får uføretrygd, økte med 13.000 personer i 2019, noe som er en litt lavere økning enn året før. Prosentandelen av befolkningen som får uføretrygd, er nesten på nivå med toppårene 2003 til 2004, og mer enn én av ti personer i alderen 18–67 år får uføretrygd, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng i en pressemelding.

Hun legger til at tre av fire nye som fikk uføretrygd i 2019, fikk arbeidsavklaringspenger før de fikk uføretrygd.

(©NTB)