Skyhøyt mobbetall blant elever i Kåfjord

Kommunen kommer dårligst ut i landet.

MOBBING: Nesten førti prosent av tiendeklassinger i Kåfjord opplyser at de blir mobbet to til tre ganger i måneden eller oftere.   Foto: Thomas Wahlgren

nyheter

Nesten førti prosent av tiendeklassingene i Kåfjord kommune opplyste at de ble mobbet i 2019. Det viser tall fra den nyeste Elevundersøkelsen.