Jeger- og fiskerforbundet inviterer til krafttak mot pukkellaks

Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) melder nå i en pressemelding at de inviterer til et kraftak mot pukkellaks i norske elver.

Pukkellaksen har gjort sitt inntog i norske farvann. Den har en toårig livssyklus og kommer tilbake til vassdragene annethvert år. Den fremmede arten er uønsket i Norge.   Foto: Eva B. Thorstad / NTB scanpix

nyheter

– Skal vi møte utfordringen med en økende spredning av den uønskede pukkellaksen i våre vassdrag må det konkrete tiltak til, og det haster, sier styrerepresentant Bjarte Erstad som også er leder i NJFFs sportsfiskeutvalg i pressemeldingen.