Disse eiendommene fikk nye eiere i februar

I februar fikk 61 eiendommer i Nord-Troms ny eier.
nyheter

I februar måned ble det gjennomført 61 eiendomsoverdragelser i Nord-Troms. 14 av disse er i Nordreisa. Tolv av eiendommene er i Kåfjord, og like mange er det i Lyngen. Ti eiendommer i Storfjord ble overdratt i denne perioden og fem i Skjervøy.