Flere anmeldt for ulovlig snøskuterkjøring

Miljødirektoratet ber folk om å følge regelverket for kjøring med skuter - i en sårbar tid for naturen.

Statens naturoppsyn har i helga gjennomført kontroller og anmeldt ulovlig kjøring både nord og sør i landet.   Foto: Statens Naturoppsyn

nyheter

De siste dagene har Statens Naturoppsyn (SNO) fått inn mange tips om ulovlig snøskuterkjøring i utmark. Nå ber Miljødirektoratet i en pressemelding folk om å følge regelverket slik at de unngås skade på mennesker og og dyr.