Mener Nord-Norgebanen kan bygges langt billigere enn tidligere beregnet

Anleggsingeniører tror det kan spares atskillige milliarder i jernbaneprosjektet nordover fra Fauske.

BILLIGERE?: Kan Nord-Norgebanen bygges med en prislapp under 100 milliarder? Det mener i alle fall Anders Beitnes og Trond Johansen.  Foto: Terje Pedersen

nyheter

Det er NRK Nordland som siterer Byggeindustriens nettavis bygg.no på at eksperter mener Nord-Norgebanen kan bygges betraktelig billigere en det første estimatet på 113 milliarder.

Kunstig høye


MENING:

2020 – Et skjebneår for Nord-Norgebanen

«Til tross for et hundre års langt påtrykk for jernbane i nord, er ingen nye jernbanespor bygd nord for Fauske.»


Anleggsingeniørene Anders Beitnes og Trond Johansen,  som var fagspesialister i kostnadsanalysen til en utredning i Jernbanedirektoratet, mener jernbaneutbyggingen vil koste mellom 80 og 90 milliarder.

De mener erfaringstallene som ble brukt i de første anslaget passer bedre til tettbygde strøk enn de mer grisgrendte strøkene Nord-Norgebanen skal gå gjennom, og at tallene derfor har blitt kunstig høye.


Senterpartiet har bestemt seg - støtter forslag om å bygge Nord-Norgebanen

Senterpartiets stortingsgruppe vil stemme for forslaget om å realisere Nord-Norgebanen fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) og Per-Willy Amundsen (Frp).


Billigere

Et av områdene der de mener det går an å spare penger er å ikke føre jernbanen helt fram til Tromsøya. De mener også at man kan spare penger på kryssingen av Rombaksfjorden, der de to mener det er billigere å krysse ved den gamle Rombaksbrua enn å krysse parallelt med den nye Hålogalandsbrua.

- En sånn jernbro finnes vel knapt noe sted i verden. Vi fant at å krysse ved Rombaksbrua ville bli billigere, i alle fall ikke dyrere, sier Trond Johansen til NRK.


Regjeringens ekspertutvalg om togsatsing

Er det på høy tid å bygge verdens mest utholdende landverts transportsystem her nord, det vil si jernbane?