Krise for mange av landets frivilligsentraler: – Rammer kommunene som trenger det mest

Alle frivilligsentralene i distriktet står i fare for nedleggelse som følge av ny finansieringsmodell.

Kåre Bjørnar Olsen i Lyngen Frivilligsentral er svært bekymret for framtiden til de mange frivilligsentralene i distriktet - og menneskene som rammes.  

nyheter

Det finnes mange bevis på hvor viktig de flere hundre frivilligsentralene rundt omkring i Norges land er for en stor gruppe mennesker. Spesielt i distriktene - der det ikke finnes flust av andre organisasjoner som står klare til å hjelpe.