Torleif ble hedret av kongen

Torleif Lyngstad (82) fra Birtavarre fikk Kongens Fortjenstmedalje for sitt brennende engasjement for formidling av lokalhistorie.

HEDRET: Torleif Lyngstad er hedret med Kongens Fortjenstmedalje i sølv for sitt utrettelige arbeid med lokalhistorie. For ordfører Bernt Lyngstad var det litt spesielt å gi medaljen til sin onkel. Foto: Utnord 

nyheter

Siden oppveksten på 40-tallet, med 2. verdenskrig og tvangsevakueringen sett gjennom et barns øyne, har Torleif Lyngstad fra Birtavarre vært levende interessert i historiene knyttet til sin hjembygd.