– Helt vanvittig forskjellsbehandling av samme lovparagraf

Flere kommuner søkte om å få holde scooterløypene lengre enn hva loven tilsier. På tirsdag kom avslaget på samtlige søknader fra Nord-Troms fra fylkesmannen. 

Mange har den siste uken involvert seg i debatten om forlengede åpningstider for scooterløyper i Nord-Troms. Stortingspolitiker for Troms og Finnmark, Kent Gudmundsen, mener at fylkesmannen har tolket lovteksten feil.   Foto: Tom Elvevoll, Peter Mydske

nyheter

Stortingspolitiker, Kent Gudmundsen (H), skjønner ikke hvorfor kommuner i Nord-Troms ikke får innvilget søknadene om utvidet åpning av scooterløypene, når kommuner i Finnmark regelmessig har fått dette.