Gir støtte til læring i friluft: – Et frisk løft i en spesiell tid

Begge friluftsrådene i Nord-Troms får støtte.

MYE UTE: Moan skole i Nordreisa har i mange år benyttet seg av undervisning utendørs.   Foto: Isabell Haug

nyheter

– Uteskole er mer aktuelt enn aldri før. Å flytte deler av skolehverdagen under åpen himmel styrker trivsel, læringsmiljø og fysisk aktivitet, opplyser fylkesråd for plan, økonomi og kultur, Anne Toril Eriksen Balto (Sp).

425.000 kroner til Nord-Troms

I en pressemelding fra Troms og Finnmark fylkeskommune går det fram at fylkesråden nettopp har fordelt 850.000 kroner i tilskudd til fire friluftsråd i Troms. Dette øremerket prosjektet «Læring i friluft». Nord-Troms friluftsråd får 125.000 kroner og Ishavskysten friluftsråd får 300.000 kroner.

Gjennom prosjektet samarbeider friluftsrådene med grunnskolene for å øke kvaliteten på undervisningen ute gjennom alle årstider. Dette med forankring i læreplanen. Prosjektet er et samarbeid mellom friluftsrådene, FNF Troms og Troms og Finnmark fylkeskommune.

– Alle elever skal få mulighet til en aktiv og spennende skolehverdag med naturen som klasserom, og «læring i friluft» er en systematisk satsing for å oppnå dette, sier Eriksen Balto.


INVITERER TIL JUBILEUMSFEIRING:

Feirer 20 år siden aller første skoledag

Høsten 1997 trappet de aller første elevene opp til skolestart på Moan skole.


Norsk med ski på bena

Alle de 126 grunnskolene i Troms tilbys nå deltakelse i et gratis nettverk ledet av friluftsrådene. Det innebærer nettverkssamlinger, kurs og kartlegging av skolens læresteder i nærmiljøet. Fagfelt som matematikk og engelsk kan bli en naturlig del av fjæreturen, og norsktimen kan gjennomføres med ski på beina.

Prosjektet bygger på erfaringsutveksling og støtter opp om Stortingets mål om en times fysisk aktivitet hver dag i grunnskolen.

Ifølge fylkeskommunen utløser prosjektet stort engasjement og et samarbeid på tvers av det offentlige og private. Blant hovedbidragsyterne er Sparebankstiftelsen Sparebank 1 Nord-Norge, Gjensidigestiftelsen og Friluftsrådenes Landsforbund.

– Fagfornyelsen i 2020 har større fokus på tverrfaglighet, folkehelse og livsmestring, noe som sammenfaller perfekt med metodene i læring i friluft. Sammen gir vi elevene et friskt løft i en spesiell tid, avslutter fylkesråden.

Fordeling 2020:

  • Nord-Troms friluftsråd: kr. 125 000
  • Ishavskysten friluftsråd: kr. 300 000
  • Midt-Troms friluftsråd: kr. 150 000
  • Midtre Hålogaland friluftsråd: kr. 275 000

Ønsker mer læring i friluft

- Elever lærer mer og annerledes når de bruker klasserommet ute.