Vil anke scootervedtaket til Fylkesmannen

Kåfjord scooterforening anker Fylkesmannens scooteravslag.

LEI AV NEI: Einar Eriksen, KrF-politiker i Kåfjord og styremedlem i Kåfjord Snøscooterforening. Foto: Torbjørn O. Karlsen 

nyheter

– Denne saksbehandlingen opprører meg som lokalpolitiker og gir en følelsen av maktesløshet i forhold til fylkesmannens behandling av denne saken, sier Einar Eriksen.