Unge og uten trening slo de topptrente tyske spesialtropper:

Den bitre seieren

De unge, norske soldatene kjempet mot tyske spesialsoldater, sult og kulde.

flere fiender: Soldater fra førstelaget i 2. tropp, 7. kompani på Bjørnefjell. Alfred Marinus Hansen Flåten og Hjalmar Broks tilhørte dette kompaniet.Foto: Arne Hansen-Krone/NTRM 

nyheter

«Vi kjempet ikke bare mot tyskerne og østerrikerne. Jeg vil si vi hadde tre ytterligere fiender – det var kulden, sulten og søvnmangelen. Det var skrekkelig.»