Quiz på Senter for nordlige folk:

Hva vet du om Nord-Troms?

Det arrangeres Nord-Troms quiz på Senter for nordlige folk, hvor folk kan delta både fra arrangementet og via internett.

QUIZ: Lørdag 23. mai arrangerer Senter for nordlige folk og Bjørn Arne Olsen quiz-aften om Nord-Troms. Arkivfoto. 

nyheter

På lørdag 23. mai blir det arrangert quiz om Nord-Troms. Arrangementet vil være på Senter for nordlige folk i Manndalen i Kåfjord kommune, og arrangeres av senteret selv i samarbeid med Bjørn Arne Olsen.