– Et grufullt syn møtte oss ved ulykkesstedet

22 døde og flere bla hardt skadet, da en mine gikk av under instruksjon om minerydding.
nyheter

En uke før tyskerne kapitulerte og Norge ble et fritt land, skjedde en tragisk mineulykke i Karasjok. Tropp II av Kompani 3 under kaptein Tøndevold skulle instrueres i håndtering av miner. Det gikk forferdelig galt. 22 døde og 9 ble hardt skadet. Emil Ludvik Nilsen fra Storfjord var av de omkomne. Nils- Odin Eriksen fra Kåfjord og Jakob Jakobsen fra Meiland fra Skjervøy var to av de som overlevde.