Samarbeider for å få flere lærlinger

Nord-Troms videregående skole samarbeider med lakseslakteriene i regionen for å få skoleelever som lærlinger.
nyheter

Det er snakk om et nytt fagtilbud som tilbyr elevene et fireårig utdanningsløp der man veksler mellom skole og bedrift. Arnøy Laks er én av de lokale bedriftene som skal tilby fagopplæringen.