Skjulte farer - landminene tok mange liv

Få tok flere sivile liv under krigen enn de skrekkelige landminene.

MINERYDDING: Etter krigen pågikk det et enormt arbeid for å rydde sjøminer, landminer og øvrige eksplosiver. Dette bildet viser minerydding i Årviksand og er tatt i 1946.   Foto: Nord-Troms museum

nyheter

Under okkupasjonen la tyskerne ut om lag 1,5 millioner landminer på norsk jord. Både i løpet av krigen og i årene etter, forårsaket disse landminene mange alvorlige ulykker. Mange omkom, og enda flere ble alvorlig skadet. Per dags dato finnes det ingen oversikt over nøyaktig hvor mange nordmenn som mistet livet som følge av landminer.