Kaldt vann fører til økte laksepriser

I forrige uke kostet fersk eller kjølt oppdrettslaks 59,17 kroner kiloen, noe som var en økning på hele 8,3 prosent fra uken før det.

Lakseprisen er på en oppsving, sammen med at eksportmengden økes.   Foto: Gorm Kallestad

nyheter

I tillegg til prisøkningen, så økte også eksportmengden, av fersk eller kjølt laks med 5,6 prosent, og forssen laks med 2,9 prosent fra foregående uke. Det er Dagens Næringsliv som først melder om saken.

– Det er skvis i markedet nå med for lite fisk i forhold til det man ventet å selge, sa Kolbjørn Giskeødegård, sjømatanalytiker i Nordea Markets til Dagens Næringsliv.

I følge sjømatanalytikeren er bunnen i markedet etter koronapandemien nådd, og vi er igjen på en stigning i laksepriser, som en følge av at etterspørselen nå igjen økes. Store deler av markedet for laks fortsatt er skadeskutt med både cruise, reiseliv og turisme som var store inntektskilder for laksenæringen. Dette har totalt sett ført til et betraktelig mindre totalmarked for laksen.

Også det private laksemarkedet har merket en nedgang, som følge av permitteringer og oppsigelser, som fører til at en forholdsvis kostbar matvare som laks ikke er like populært lengre.