Mye rein på innmark i Lyngen: – I år er det mer ekstremt enn tidligere

Ole-Anton Teigen er frustrert at rein går på innmark i Lyngen. Reindriftsnæringen sier få melder inn når dette skjer.

SVENSBY: Her er rein langs veien i Svensby. Ole-Anton Teigen har i mai lagt ut bilder på facebook av mange eksempler hvor rein er på innmark og rundt husene til folk som bor i området. Foto: Ole-Anton Teigen 

nyheter

I reindriftsdistriktene i Lyngen er det nå svært mange rein. I nordre distrikt, Ittunjárga/Rendalen, som er det nordre distriktet som strekker seg fra Kjosen til Nord-Lenangen er det fortsatt mye snø i utmarka. Dette fører til at rein oppsøker de bare flekkene som er nå.