Flom er så godt som uunngåelig: – Det viktigste for oss er å unngå personskader og tapte liv

Med rekordmengder av snø, og en lang, kald vår ligger det an til å bli storflom i Nordreisa.

Flom i Reisaelva er høyst sannsynlig i følge NVE, nå jobber kommunen på spreng.   Foto: Are B. Elvestad

nyheter

Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) har i en drøy måned nå lagt ut vårflomvarsel, som opplyser om faren for vårflom når snøen smelter. I Reisaelva kan de fortelle at det er 95 prosent sjanse for en "Alvorlig situasjon som forekommer sjelden, krever beredskapsmessige forberedelser og kan medføre alvorlige skader".