Tidslinje for utviklingen av koronaviruset i Norge

Tidslinje over de viktigste hendelsene i utviklingen av koronaviruset i Norge.

Illustrasjonsfoto: NIAID-RML / AP / NTB scanpix 

nyheter

* 26. februar: Koronaviruset blir påvist i Norge for første gang hos en kvinne bosatt i Tromsø-området som hadde oppholdt seg i Wuhan-regionen i Kina.

* 8. mars: FHI melder at svært mange av smittetilfellene kommer fra nordmenn som har vært på skiferie i Østerrike og Nord-Italia i vinterferien.

* 12. mars: Regjeringen varsler de mest inngripende tiltakene i fredstid, inkludert å stenge alle skoler, barnehager, universiteter, høyskoler, frisører og treningssentre.

– Det første covid-19-dødsfallet i Norge.

– Børsfall på 8,8 prosent på Oslo Børs. Krakk på over 10 prosent på en rekke børser i Europa, USA og Asia.

– Regjeringen legger fram krisetiltak på rundt 6,5 milliarder kroner.

* 14.–16. mars: Ingen utlendinger slipper inn i landet uten kritisk grunn. Passasjertrafikken til og fra Norge stanses ved alle flyplasser og havner i Norge med noen unntak. Innenriksfly går som før.

* 16. mars: Enighet på Stortinget om regjeringens første krisepakke, med blant annet endringer i permitteringsreglene.

* 19. mars: Stortinget enige om del to av den første krisepakken, inkludert kutt i arbeidsgiveravgiften, 900 millioner til kultur, idrett og frivillighet og en garantiordning på 6 milliarder til luftfarten.

– Regjeringen forbyr opphold på hytte utenfor egen hjemkommune.

* 21. mars: Stortinget vedtar en ny krisefullmaktslov som vil gi regjeringen vide fullmakter i én måned i første omgang.

– Stortinget vedtar en andre krisepakke, som blant annet omfatter 100 milliarder kroner i lånegarantier og obligasjoner til kriserammede bedrifter.

* 24. mars: Tiltakene for å stoppe koronaviruset forlenges til 13. april, og reglene skjerpes: Folk må holde to meters avstand innendørs og ikke være mer enn fem personer sammen utendørs.

* 25. mars: Alle eksamener i grunnskolen og alle skriftlige eksamener i videregående skole denne våren blir avlyst. Senere blir også alle muntlig eksamener i videregående skole besluttet avlyst.

* 27. mars: Regjeringen legger fram en tredje krisepakke, blant annet med en kompensasjonsordning for rammede bedrifter og en pakke på 5 milliarder kroner for gründere.

* 31. mars: Partiene på Stortinget vedtar den tredje krisepakken. Den inneholder blant annet fem milliarder kroner til kommuner og fylker, krisestøtte til studenter, momskutt, økt låneramme for Husbanken og penger til kompetanseheving.

* 6. april: Hver koronasmittet smitter i snitt 0,7 personer, viser tall fra Folkehelseinstituttet. Helseminister Bent Høie (H) sier at dette betyr at koronaepidemien i Norge nå er under kontroll.

* 14. april: Barnetoget i hovedstaden 17. mai blir avlyst på grunn av koronaviruset, opplyser 17. mai-komiteen i Oslo. 17. mai-tog i mange store norske byer avlyses.

* 16. april: Folkehelseinstituttet lanserer smittesporingsappen Smittestopp. Drammen, Tromsø og Trondheim blir testkommuner.

* 20. april: Norske barnehager åpner igjen etter å ha vært koronastengt i fem uker. Det gjør også fysioterapeuter, psykologer og tannleger. Hytteforbudet oppheves også.

* 27. april: Skolene åpnet for elever fra 1. til 4. trinn. Også SFO og videregående skoler for yrkesfagelever. Fagskoler, høyskoler og universiteter åpnet delvis.

– Frisørene og andre tjenester med én-til-én-kontakt som hudpleiere, massasje og kroppspleie, tatovering, piercing og lignende tilbud åpnet samme dag.

– Kulturminister Abid Raja (V) informerte om hvordan 17. mai-feiringen blir. Strenge smitteverntiltak vil påvirke nasjonaldagen. Det er planlagt en felles allsang av nasjonaldagen klokken 13, hvor alle i hele landet oppfordres til å synge med hjemmefra.

* 29. april: Norske myndigheter endrer kriteriene for koronatesting til at alle med symptomer kan testes. Fra mai kan opptil 100.000 personer testes i uka.

* 30. april: Regjeringen foreslår midlertidige endringer i skattesystemet for olje- og gassnæringen. I tillegg foreslår regjeringen en grønn omstillingspakke.

– Regjeringen varsler at det fra og med 7. mai åpnes for arrangementer på offentlig sted for inntil 50 personer. Folk trenger nå bare å holde én meters avstand – ikke to.

* 5. mai: Regjeringen legger fram en koronaveileder for kollektivtransporten. Den sier at kun halvparten av passasjerkapasiteten kan benyttes i dagene og ukene fremover.

* 6. mai: Alkoholserveringen i Oslo åpnes igjen, men kun der det serveres mat.

– Regjeringen vil foreslå en kompensasjonsordning for medier som har tapt inntekter på koronakrisen. Ordningen vil være på i alt 300 millioner kroner.

– Regjeringen kunngjør at alle utenlandske sesongarbeidere som skal arbeide i landbruket, kan reise inn i Norge. Dette gjelder også dem som kommer fra utenfor EU/EØS.

* 7. mai: Regjeringen kunngjør sin nye kjøreplan for gjenåpningen av Norge.

– Det blir tillatt med 20 personer samlet i grupper, forutsatt at man kan holde minst én meter avstand. Dette gjelder også for treninger og annen organisert idrettsaktivitet.

– Forbudet mot utenlandsreiser for helsepersonell oppheves. Karanteneplikten endres fra 14 til 10 døgn.

– Grunnskoler og videregående skoler skal åpne for alle trinn i løpet av uke 20, under forutsetning av at de følger kravene til smittevern. Universiteter, høgskoler og fagskoler skal fortsette fjernundervisning. Studenter som må være på lærestedet for å opprettholde studieprogresjonen, kan få tilgang

– Fornøyelsesparkene og serveringssteder uten matservering får åpne 1. juni. Det samme gjelder organisert svømming.

– Fra og med 15. juni tas det sikte på å åpne for arrangementer med opptil 200 personer, åpne treningssentre, badeland og svømmehaller generelt for publikum, forutsatt at helsemyndighetene i samarbeid med bransjen har kommet fram til forsvarlige smitteverntiltak.

– Seriespill i toppfotballen blir tillatt fra 16. juni, etter unntak i covid-19-forskriften.

– Karenteneplikten forkortes til ti dager

– Anbefalingen om hjemmekontor gjelder nå kun bedrifter med for trange lokaler og med ansatte som er avhengige av kollektivtrafikk.

* 8. mai: En av fire som meldte seg ledige etter 10. mars, er nå tilbake i arbeid, viser tall fra Nav. Om lag 400.000 mennesker registrerte seg som arbeidssøkende etter 10. mars. Siden den gang har også 97.000 forlatt ledighetsstatistikken.

– Norske helsemyndigheter vil bruke 1 milliard kroner på å etablere et beredskapslager med de 50 viktigste medisinene som det kan bli mangel på.

– Det gis karantenefritak i seks måneder for personer som har vært koronasmittet, opplyser Helsedirektoratet.

* 9. mai: Konsulentselskapene Menon og Oslo Economics har fått i oppdrag å vurdere hvilke konsekvenser koronapandemien har for norske industri-, varehandels- og reiselivsbedrifter.

– Avinor får 5 milliarder kroner for å dekke inntektstap. Regjeringen vil hindre full stopp i viktige flyplassutbygginger, særlig i nord.

– Ordningen som skal sikre permitterte full lønn under koronakrisen, er forsinket, opplyser Nav. Ordningen skulle vært på plass innen mai.

* 11. mai: Landets yngste koronadødsfall registrert i Bjørnafjorden i Vestland. En mann døde bare 41 år gammel. Mannen ble nyretransplantert for 15 år siden.

– Finansdepartementet har opprettet et nytt utvalg som skal se på de økonomiske effektene av koronapandemien, ledet av Jon Gunnar Pedersen (H), tidligere statssekretær og en av grunnleggerne av Arctic Securities.

* 12. mai: Regjeringen legger fram et historisk krisebudsjett i revidert nasjonalbudsjett og foreslår å bruke 420 milliarder kroner fra oljefondet for å demme opp for krisen – 174,4 milliarder kroner mer enn i fjor.

– I revidert nasjonalbudsjett anslås det et fall i BNP på 4 prosent i år og en arbeidsløshet på 5,1 prosent – den høyeste ledigheten siden 1930-tallet.

* 15. mai: Regjeringen fraråder utenlandsreiser fram til 20. august. Innen 15. juni vil det bli vurdert å endre reiserådet til Norden, og innen 20. juli vil det vurderes å endre reiserådet for andre nærliggende europeiske land. Svalbard åpnes for turister fra 1. juni.

– Kontrollen på Norges indre grense videreføres i ytterligere 90 dager

– Besteforeldre kan nå møte barnebarna sine og reise på tur med dem. Myndighetene har nå laget ulike smitteråd for ulike kategorier av «eldre».

– Kompensasjonsordningen for bedrifter er utvidet slik at den også omfatter flere bedrifter som driver med dyr – som hundekjøring, dyreparker og akvarier.

* 16. mai: Etter det massive utbruddet av koronavirus blant skiturister i delstaten Tirol i Østerrike, har nå 5.380 personer fra 45 land gått sammen i et søksmål mot myndighetene i Østerrike. 42 nordmenn deltar i søksmålet.

* 17. mai: Koronarammer skapte historisk 17. mai-feiring. Barnetogene var avlyst, kongefamilien kjørte i åpen bil gjennom Oslos gater, det var båtkortesjer over hele landet og felles synging av nasjonalsangen.

* 18. mai: Justis- og beredskapsdepartementet foreslår en midlertidig lov om innreiserestriksjoner for å hindre spredning av koronavirus fram til 1. januar.

– Alle SAS-passasjerer over seks år må bruke munnbind på alle selskapets flygninger fram til 31. august. Norwegian avventer.

* 20. mai: En ekspertgruppe leverte sin rapport om Smittestopp-appen hvor det konkluderes at sikkerhet og personvern ikke er godt nok ivaretatt.