Følger med på elvene i Storfjord

Storfjord kommune har bekker, elver og vassdrag under oppsyn med tanke på flom.

Ordfører i Storfjord, Geir Varvik (H)  Foto: Torbjørn O. Karlsen

nyheter

Ordfører Geir Varvik sier at man foreløpig ikke har satt i gang store tiltak mot en eventuell flom i Storfjord, men noen tiltak har man likevel iverksatt.