– Har kapasitet til å teste mange flere

Kommunene har nå fått direktiver om hvor mange de skal kunne teste hver uke, for Kåfjord og Kvænangen er dette lett oppnåelige mål.

Kommuneoverlegen i Kåfjord, Anita Monsen Pedersen, mener kommunen har kapasitet til å teste mye flere enn de gjør nå.   Foto: Johanne P. Elvestad

nyheter

I Kåfjord har de ennå ikke hatt noen påviste tilifeller av koronaviruset, men nå har de økt frekvensen på testingen.