35 til 40 hus i risikosonen hvis prognosene slår til

Kåfjord kommune gjør det de kan for å forberede seg på vårflommen.

Veien til Goulas i Kåfjord er gravd over av ei elv på ville veier. Bildet er tatt i 2013.   Foto: Jan R Olsen

nyheter

Norges Vassdrags –og Energidirektorat (NVE) har varslet 95 prosent sjanse for stor vårflom i år, blant annet i Nord-Norge. Med stor vårflom mener NVE en flom på oransje nivå, altså en som kan medføre alvorlige skader.