Denne grafen liker Vidar dårlig

Skjervøy Sps Vidar Brox-Antonsen mener regjeringen legger opp til sentralisering av penger med omleggingen av Havbruksfondet.

INNTEKTSTAP: Grafen viser at Skjervøy vil gå glipp av store inntekter årlig hvis forslaget til ny tildelingsordning for Havbruksfondet vedtas. Illustrasjon: Troms og Finnmark fylkeskommune 

nyheter

I revidert nasjonalbudsjett legger man opp til å endre tildelingen til det såkalte Havbruksfondet, er det kommet forslag om å innføre en produksjonsavgift på 40 øre per kilo produsert laks, ørret og regnbueørret for oppdrettsnæringen.