Tungtransportkontroll i Skibotndalen:

Fem av 25 vogntog fikk bruksforbud

Statens vegvesen hadde kontroll i Skibotndalen.

Statens vegvesen var forrige uke og kontrollerte kjøretøy ved Lullesletta i Skibotndalen.   Foto: Statens vegvesen

nyheter

Statens vegvesen melder at de var forrige uke og kontrollerte både tungtransport og andre trafikanter på E8 i Skibotndalen.

25 tungbiler ble kontrollert på Lullesletta, i tillegg til 14 lettbiler.

Ingen tungtransportkjøretøy var over lovlig tillatt vekt.   Foto: Statens vegvesen

Av de kontrollerte kjøretøyene var det fem som fikk kjøreforbud eller ble avskiltet. To skal også ha fått gebyr på grunn av dekktilstanden og åtte fikk påpakning for skriftlige mangler.

Tau montert på svingskive

Et tungtransportkjøretøy skal ha fått bruksforbud på grunn av å ha hatt et tau montert på utløseren til svingskive.

– Dette er trafikkfarlig og kan forårsake utilsiktede utløser av svingskiven om tau kommer i kontakt med hjul etc. under kjøring, skriver vegvesenet i rapport om kontrollen.

En skriftlig advarsel ble gitt føreren og tauet måtte fjernes før videre kjøring. Føreren fikk også klar beskjed at dette ville anmeldes ved gjentagelse.

– En transport lastet med fisk, ilagt bruksforbud på grunn av stor avrenning av fisk/blodvann fra lasset.

Denne tungtransporten måtte gjennomføre tiltak før videre kjøring ble tillatt.

En fører fikk 4.000 kroner i dekkgebyr for dekk under lovlig mønsterdybde på 1,6 mm.   Foto: Statens vegvesen

Flere tungtransporter ble veid, men ingen skal ha vært over lovlig vekt.

Bobiler i grenseland

Flere bobiler ble også stanset og veid under kontrollen. Vegvesenet rapporterer at noen skal ha vært i grenseland på hva som er lovlig med hensyn på tekniske vekt.

Flere personbiler ble også stanset for å ha manglet hovedlys. Fire førere av personbil skal ha fått 500 kroner i gebyr for å ikke ha medbrakt pålagte dokumenter under kjøring.