Inntektene økte med 1 million - utgiftene med 33 millioner

– Veien til Robek er kort om vi ikke klarer å snu trenden.

UTFORDRENDE: Kommunestyret behandlet torsdag årsregnskapet for 2019, og fikk klar beskjed fra økonomisjef Rita Toresen om at veien til Robek er kort om man ikke nå snur trenden.   Foto: Kristina Båtnes Hestdahl

nyheter

Økonomisjef Rita Toresen redegjorde for årsregnskapet i 2019 under torsdagens kommunestyremøte. Hun slår fast at vedtatte tiltak ikke har fungert, eller ikke har vært iverksatt, og at man ikke har klart å ta ned det man skulle i 2019. Inntektene i 2019 økte med en million fra året før, mens utgiftene økte med 33 millioner - og ga et negativt driftsresultat på -3,6 prosent.