Vil bevilge over fire millioner til kvenske formål

I årets første tildelingsrunde skal fylkesrådet i Troms og Finnmark bevilge midler til 29 forskjellige språk- og kulturtiltak i landet med 4.013.000 kroner.

Fylkeshuset i Tromsø  Foto: Trond Sandnes

nyheter

Dette melder Troms og Finnmark fylkeskommune i en pressemelding. I 2020 overtok fylkeskommunen forvaltningen av nasjonale tilskudd til kvensk språk og kvensk/norskfinsk kultur fra kommunal og moderniseringsdepartementet.