Har du fått en pukkellaks på kroken? Da vil forskerne ha en liten bit av den.

Spredningen av russisk pukkellaks i norske elver bekymrer forskerne. Nå ber de alle som får en pukkellaks på kroken om å ta en vevsprøve av den.

PUKKEL PÅ RYGGEN: Pukkellaks kjennetegnes ved at hannene utvikler en karakteristisk pukkel på fremre del av rygg. Det som er felles for begge kjønn er flekkene og ringene på halefinnen, og at de har annerledes øye og kjeve enn vanlig laks.   Foto: Josefine Bergs / NIBIO

nyheter

iTromsø: Pukkellaks er en fiskeart som ikke hører naturlig til i norsk fauna, en såkalt invasjonsart. På 50-, 80- og 90-tallet satt russerne ut pukkellaksyngel i flere elver på Kolahalvøya, og de spredte seg ganske raskt til norske elver.