UiT-forsker med antibiotika-gjennombrudd

Da UiT-forsker Vidar Sørum forsket på antibiotikaresistente bakterier, fant han noe med bakteriers arvestoff som gjør at man kan forutsi hvilke antibiotikaresistente bakterier som vil spre seg.

FORSKER: Forsker ved Institutt for farmasi, Vidar Sørum, har tilbragt mange timer inne på laben på UiT i Tromsø.  Foto: JONATAN OTTESEN

nyheter

Det at bakterier utvikler resistens mot antibiotika er et økende problem både i Norge og internasjonalt. Sår som ikke gror, infeksjoner som ikke gir seg, blodforgiftning og død. Det er dette antibiotikaresistente bakterier kan føre til.