Posten legger om, men avisen skal frem

Fra og med onsdag 7. juli vil brevpost kun leveres annenhver dag, men avisene og pakkepost skal fortsatt fraktes hver dag i Nord-Troms.

Arnt-Hugo Kristiansen sorterer posten som skal kjøres ut i løpet av dagen.   Foto: Are Bergset Elvestad

nyheter

De siste 20 årene har brevvolumet som blir sendt via Posten Norge blitt redusert med 70 prosent, og er nå nede på et nivå der dagens ordning for levering av brevpost hver dag ikke er bærekraftig mer.