– Det er ikke forenelig med vår politikk at rovdyr skal herje fritt på gårdsplassen til bøndene

Senterpartiet i Lyngen vil boikotte årets TV-aksjon.

Fra venstre. Jan A. Rydningen, Dan Håvard Johnsen og Øystein Fossmo vil fremme et alternativ til årets innsamlingsaksjon.   Foto: Marius Hoe

nyheter

Den årlige innsamlingsaksjonen til NRK vil i år gå til Verdens Naturfond, WWF. Aksjonen er rettet mot bekjempelsen av plast i havet og da spesielt i Sørøst-Asia, hvor problemet er størst. Målet er å redusere utslipp av plast til elver og hav med 7000 tonn årlig.