Fylkeskommunen bevilger 500 000 til Nord-Troms Studiesenter

Nord-Troms studiesenter får 500 000 kroner fra fylkeskommunene for å satse på høyere utdanning og kursing.

Leder for Nord-Troms studiesenter, Kristin Vatnelid.  Foto: Are B. Elvestad

nyheter

Regionrådet i Nord-Troms har søkt om støtte fra fylkeskommunen for Nord-Troms Studiesenters satsing på å tilby høyere utdanning og næringsrettede kurs tilpasset behovene i regionens arbeids- og næringsliv.