Andre inntak for videregående er klart

Nå har 697 søkere fått tilbud om skoleplass ved videregående skoler i Troms og Finnmark.

Fylkesråd for utdanning, Bjarne Rohde (SV).   Foto: Troms og Finnmark Fylkeskommune

nyheter

Samlet sett har det nå blitt sendt tilbud til 8 348 søkere på videregående skoler i Troms og Finnmark. Av disse har 8 032 ungdomsrett, og i første inntak var det 8 285 ungdomsrettssøkere. Differansen mellom inntakene forklarer fylkeskommunen med at det finnes søkere som har takket ja til læreplass, nei til skoleplass eller har fått tilbud om skoleplass i andre fylker, fått plasser ved private skoler eller toppidrettstilbud.