Forskningsdagene i Nord-Troms får 300.000 kroner

Fylkeskommunen bevilger støtte til tiltak rettet mot unge.
nyheter

Troms og Finnmark fylkeskommune melder nå i en pressemelding at de bevilger penger til arrangementer og møteplasser rettet mot unge som bidrar til nærings- og samfunnsutvikling i fylket.