Storfjord og Kvænangen:

Hvem mener du fortjener kulturprisen?

Storfjord kommune og Kvænangen kommune søker nå etter årets ildsjel(er) i kommunene.

KULTURPRIS: Stofjord og Kvænangen kommune søker nå etter forlag om kandidater til årets kulturprisvinnere. Arkivfoto.  

nyheter

Både Storfjord og Kvænangen kommune melder nå på deres sider at de ønsker å få inn forslag til årets kulturpriser.

Ildsjeler

I Kvænangen kommune går kulturprisen under navnet Ildsjelsprisen. Nå leter kommunen etter den personen, laget, eller organisasjonen som i kraft av å være aktive utøvere, ledere, trenere eller organisatorer har gjort seg spesielt positivt bemerket gjennom sitt frivillige virke i kulturarbeid eller fritidsvirksomhet i kommunen.

Ildsjelprisen deles ut av kommunen hvert år, og består av diplom samt et pengebeløp på 5.000 kroner. I hovedsak kjennetegnes prisen som en takk og anerkjennelse fra kommunen.

Den kan også tildeles til personer som har på annen måte utmerket seg i det daglige, i sitt virke, eller har bidratt til særskilt positivt omdømme av kommunen.

Storfjord kommune deler ut kommunens kulturpris annenhvert år, og nå skal den deles ut for 17. gang.

Der vil også kulturprisen tildeles lag og organisasjoner, eller privatpersoner som i kraft av å være aktive utøvere, ledere, trenere eller organisatorer har gjort seg spesielt positivt bemerket gjennom sitt frivillige virke innenfor kulturarbeidet i Storfjord.

Hvem mener du bør hedres med kulturprisen?

Bor du i en av kommunene kan du gå inn på deres respektive sider for å sende inn forslag.