Har 7.000 år gammel bergkunst i kjelleren

På Skjervøy står det eneste privathuset i Norge som inneholder en vaskeekte hellerisning.

ENESTÅENDE: Arkeolog Ingrid Sommerseth sier stedet og størrelsen på risningene går dem helt unike. Hun tror ekteparet må forberede seg på et rush av arkeologer som vil se nærmere på hunden, mannen og reinen. Foto: Kjetil M. Skog/Jan r Olsen 

nyheter

En gang for rundt 6-7.000 år siden padlet et menneske inn i bukta på det som lenge, lenge etter skulle bli kjent som Skjervøy. Den lille øya ga le for storhavet, og samtidig nærhet til gode jakt- og fiskeområder. Her kunne nomadejegeren jakte hval, rein og andre dyr, samt sanke av det naturen ellers ga. Å bo der var imidlertid ikke. Til det var vinteren for hard, men som et leirsted på sommeren duget øya godt. Så godt at mannen meislet tre merker i svaberget. Hunden og seg selv, og så det viktigste byttet - reinen.