Har skapt eller sikret 28 arbeidsplasser

Dermed forventes det tre nye år for omstillingsprosjektet.

FORNØYDE: Tonny Mathiassen og Toril Bakken Kåven er meget fornøyde med å ha oppnådd målet om 20 arbeidsplasser. Prosjektet i sin helhet har nå skapt og sikret 28.   Foto: Privat

nyheter

Kvænangen kommune har siden 2018 hatt status som omstillingskommune, og er nå inne i prosjektets tredje og foreløpige siste år. Som en del av evalueringen har Innovasjon Norge fått gjennomført en analyse av hva som er oppnådd.