Vil ha standardkrav til utslipp fra fiskeoppdrett

Et forslag fra regjeringen skal gi en mer effektiv og forutsigbar regulering av utslipp fra fiskeoppdrett.

Illustrasjonsfoto: Heiko Junge / NTB scanpix 

nyheter

I stedet for utslippstillatelse etter forurensingsloven, som er praksisen nå, ønsker regjeringen at utslippet fra fiskeoppdretten skal reguleres gjennom standardkrav i forskrift. De forslår også et ytterligere krav til miljødokumentasjon for å støtte opp under dette. Dette kommer frem i en pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet.