MENINGER:

«Som fanden leser bibelen»

– Hvorfor skal de rikeste rederne i landet avgjøre hvilke fiskevær som skal leve og hvilke skal dø?

Stortingsrepresentant Geir Adelsten Iversen tar et oppgjør med Høyres distriktspolitikk i dette leserinnlegget. Avbildet er fiskeværet Valvær på Helgelandskysten.  Foto: Kristin Aanensen / NTB scanpix

nyheter

Jo Inge Hesjevik, Troms og Finnmark Høyre forsøker å gjengi sine inntrykk av Senterpartiets næringspolitikk, Det lykkes han ikke med, og lesere som er interessert i å se våre visjoner for Finnmark (og ikke som Hesjeviks parti som drev frem og som tviholder på sammenslåingen av de to fylkene) kan jeg vise til vårt langtidsprogram.

Av innlegget skjønner leseren raskt at det er grunner til at vi har forskjellige partier – og enda viktigere; Stortingsvalg hvert 4 år. Høyre har det «drawback» at de har skakkjørt skuta i snart 8 år. Vi behøver ikke lese hva Høyre står for – vi kan kun kikke oss rundt – da får vi syn for segn.

Hesjevik glemmer den viktigste grunnen til at velgerne trygt kan å vrake Høyre. Høyre er tilhenger av markedstyring og de 4 friheter. Der markedet ikke styrer skal EU-byråkrater styre Norge. Høyre er tilhenger av at EU skal styre Norge for oss nordmenn. «All makt i denne sal», sa salige Johan Sverdrup i Stortinget 1884. Høyres motto er tydeligvis «All makt til EU-kommisjonen», Høyre kan komme med så mange valgløfter som de vil. Ingen av dem kan gjennomføres uten at partiet skroter EØS og det er det siste partiet vil komme til å gjøre. Tenke seg til at partiet har en leder som reiste til Storbritannia før folkeavstemningen der for å advare britene mot EØS, for så her hjemme på berget true igjennom alle EU-vedtak uten å mukke, til nå ca. 12.000 forordninger og direktiver. Du snakker om husmannsånd! Høyre sier ja vi må inn i EU for å «ha handa på rattet» i stedet for som nå,

Da EØS skulle trues gjennom i 1992 var det Høyre sammen med AP, KrF og Venstre som torpederte kravet om folkeavstemning om EØS slik Sveits hadde det. Ikke lytt til folkemeningen er gjennomgangstonen i den leiren.

Senterpartiet overlater ikke styringen til markedet. Vi vil at folket i Norge skal styre selv. Hjørnesteinen i Nord-Norge er ikke skiferbruddet i Alta – med all respekt for dem som jobber der – men «retten til fisket», kystfolkets eiendom. Hvis fisket vårt feiler hva har vi vel da? skrev Nord-Norges «trompet» Peter Dass. Høyre har laget marked av fiskerettigheten – folkets eiendom – som partiet vil at skal kunne selges til kleti og preti – og ut av landsdelen. Tenke seg et parti som først går inn for å fjerne næringsfriheten for folket ved å gradvis lage nye konsesjonsordninger og som deretter tildeler konsesjoner i fiske – og så tillater at disse dokumenter kan selges – og attpåtil slik at selger kan putte pengene – som tilhører kystfolket – i egen lomme! Det er nesten ikke til å tro!

Her er resultatet av Høyres næringspolitikk; avfolking og nedgang i fiskeeværene. Høyre skroter den flotte rekrutteringsordningen i fisket for ungdom, rekrutteringen dropper drastisk 80 % på 20 år samtidig som Høyre tillater at fiskerettighetene selges sørover og ut av landsdelen. Her er tallene for taperkommunene i Finnmark.

Finnmark har i perioden 2004-2018 mistet 247 kvotefaktorer torsk, dvs. en nedgang på 15 %. «Taperkommunenes 10 på topp» er i rekkefølge (Trondsen, foredrag Tromsø 28. september 2019):

1. Kvalsund med nedgang 72 kvotefaktorer – dvs. 71 %.

2. Loppa med nedgang 37 kvotefaktorer – dvs. 86 %.

3. Vardø med nedgang 60 kvotefaktorer – dvs. 48 %.

4. Hasvik med nedgang 58 kvotefaktorer – dvs. 44 %.

5. Alta med nedgang 38 kvotefaktorer – dvs. 44 %.

6. Hammerfest med nedgang 93 kvotefaktorer – dvs. 43 %.

7. Porsanger med nedgang 7 kvotefaktorer – dvs. 25 %.

8. Sør-Varanger med nedgang 2 kvotefaktorer – dvs. 17 %.

9. Måsøy med nedgang 21 kvotefaktorer – dvs. 12 %.

10. Nordkapp med nedgang 25 kvotefaktorer – dvs. 11 %.

Hvorfor skal de rikeste rederne i landet avgjøre hvilke fiskevær som skal leve og hvilke skal dø? Senterpartiet vil ikke sitte rolig og se på at denne gedigne sentraliseringen skjer, og at fiskevær etter fiskevær blir avfolket.

Les dette og tenk sjøl. Valget er ditt – om ett år.