Trer av etter over 40 år i politiet

Etter 42 år i staten, og snaue 40 år i politiet gir Øistein Nilsen seg nå som politimann.

Øistein Nilsen Politiet Storslett  Foto: Fredrik Båtnes Hestdahl

nyheter

Overbetjent Øistein Nilsen har hatt en lang karriere i staten, og spesifikt i politiet. Etter drøye 40 år som politimann i Troms og Finnmark skal han nå søke nye utfordringer.