Lyngen tilbyr stipender for høyere utdanning

Det var et samlet levekårsutvalg som stemte for stipendordning for videreutdanning av syke- og vernepleiere i Lyngen kommune.

FYLLE STILLINGER: – Folk blir eldre og går av med pensjon, vi må være sikker på at vi står klar for å fylle stillingene deres når det skjer, sier lederen i levekårsutvalget, Jill-Gøril Samuelsen.   Foto: Fredrik Båtnes Hestdahl

nyheter

Under mandagens møte i levekårsutvalget ble det diskutert hvordan man skal bidra til å unngå å mangle fagpersonell i helsesektoren i fremtiden.