Skjervøy: Vannet stenges av i perioder

Skjervøy kommune varsler om dårlig vanntrykk på Skjervøy de neste dagene.

VANNJOBBING: Skjervøy kommune jobber med vannledningene på Skjervøy de neste dagene.  Foto: Kjetil Martesønn Skog

nyheter

Ifølge Skjervøy kommunes nettsider vil det være varierende og tidvis dårlig trykk i springen fra i dag til tirsdag 29. september - for boliger fra den videregående skolen og nordover på øya.

Årsaken til driftsforstyrrelene er at kommunen stenger av vannet i perioder på grunn av reperasjon av en vannlekkasje. Spesielt boliger som ligger høyt i terrenget vil kunne merke forstyrrelsene godt.

"I forbindelse med vannlekkasje og avstenging av denne for forberedelse til reparasjon vil det oppleves varierende og redusert trykk på vannet grunnet kapasitetsbegrensninger på nettet. Vi beklager dette og regner med normal driftsforhold tirsdag 29.09" - er meldingen fra teknisk sjef Kjell Ove Lehne til innbyggerne.