MENINGER:

Det uventa samarbeidet

– Det er derfor viktigere enn noen gang å inspirere de som har en unik idé til å løfte blikket, se muligheter og ikke minst søke samarbeid.

Linda Beate Randal  Foto: AIW

nyheter

Hva skaper innovasjon? Er det kun langsiktig, hardt arbeid som gir resultater – eller handler innovasjon like mye om å være åpen for nye ideer, mennesker og samarbeid?

Det finnes mange eksempler på tilfeldigheter som fører til innovasjon. Som at helt ulike mennesker møtes, og på grunn av deres ulikhet blir til ekstraordinære team. Det finnes også eksempler på at samarbeid på tvers av etablerte strukturer gir positive effekter. Som når Arctic Race of Norway samarbeider med Bufetat og resultatet er stor økning i interessen for å bli fosterhjem i Nord-Norge. Eller når solide bedrifter som JM Hansen, Åge Nilsen og Klimaservice i Tromsø inngår et samarbeid som gir de mulighet til å by på de virkelig store prosjektene. Vi tror at vi i fremtiden må tenke annerledes om hvordan vi setter sammen folk og bedrifter. Innovasjon handler ofte om mennesker med ulik bakgrunn som utfyller hverandre. Eller motpoler som arbeider for felles mål.

Noen av verdens største oppfinnelser var uventa. Røntgen og penicillin ble oppdaget i jakten på annen kunnskap. Til og med Cheez Doodles ble til ved at to ingredienser ble kombinert på en ny og ikke planlagt måte. Mye av det samme skjer i nordnorske bedrifter. Som når rekeprodusenten Stella Polaris og forskere i Nofima oppdager at det kan være større verdi i rekeskallet de kaster på sjøen, enn i rekene de produserer.

Vi tror at fremtidens næringer i vår landsdel vil ha sitt utspring i enda mer oppsiktsvekkende og mer utenkelige koblinger enn dette. Vi ønsker derfor å gjøre mer for å koble bedrifter og miljøer sammen på nye måter. Vi ønsker å bidra til at vi blir mer nysgjerrige på hverandre, slik at resten av verden blir mer nysgjerrig på oss.

Arctic Innovation Week arrangeres for andre gang over hele Nord-Norge 19.-25. oktober 2020. Tema for årets Arctic Innovation Week er det uventa samarbeidet og uken vil inneholde et mangfold av fysiske og digitale arrangementer som du kan delta på.

Vi er stolte av næringslivet, våre innovative og modige bedrifter, våre tradisjonelle og nye næringer, og vi vil gjøre mer for å synliggjøre den skaperkraften som finnes. Samtidig vet vi at de største hindre for vekst i bedriftene i vår region er mangel på kompetent arbeidskraft, mangel på risikokapital og for lite læring, erfaringsutveksling og samarbeid på tvers av etablerte bransjer. Dette må vi gjøre noe med.

Målet for Arctic Innovation Week er et mer nyskapende, robust og mangfoldig næringsliv. Vi tror nye team og uventa samarbeid har potensial til å gi vekst i bedriftene, skape helt nye næringer og gi oss muligheter til å utvikle produkter som vi ikke klarer å utvikle når vi jobber innenfor hver vår silo. Når vi tenker fremover, vil vi bidra til å skape verdier og en kultur som gjør vår landsdel enda mer attraktiv. Som gir ungdommen her oppe de gode grunnene til å fortsatt være i nord.

Det er derfor viktigere enn noen gang å inspirere de som har en unik idé til å løfte blikket, se muligheter og ikke minst søke samarbeid. Om flere løsninger på verdens utfordringer skal komme fra Nord-Norge, må vi lete der unike samarbeid skaper gnister til innovasjon, drivkraft og nye og kreative måter å tenke på.

Koble deg på - vi gleder oss til Arctic Innovation Week.