Femårsjubileeum for dialyseavdelingen på Sonjatun:

– Det er ikke noen selvfølge

Fem år har gått siden dialyseavdelingen som håndterer hele Nord-Troms startet opp på Sonjatun.

LOKALT: Hanne Marita Hansen (DMS leder), Hilde-Gunn Stabell (sykepleier), Turid Birkelund (sykepleier) og Katrine Andersen (sykepleier) og pasient Olfred Hagerupsen.  Foto: Privat

nyheter

Nå på torsdag har dialysebehandlingen ved Distriktsmedisinsk senter Nord-Troms vært på Sonjatun i fem år. Det er en viktig tjeneste, som har vært veldig viktig for mange.